Política de privacitat

Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament
de dades personals

Base jurídica del tractament

Obligació legal i exercici de poders públics (Article 6.1.c i 6.1.e
del RGPD 2016/679)

Responsable del tractament

AJUNTAMENT DE SABADELL

Finalitat del tractament

Gestionar, tramitar i fer seguiment de les intervencions comunitàries i
de mediació. Fer seguiment de la qualitat del servei prestat

Exercici de drets dels interessats

D’accés, rectificació, supressió, limitació i d’oposició al
tractament, presencialment a les oficines d’atenció ciutadana,
adreçant-vos al correu postal a l’Ajuntament a Plaça de Sant Roc, 1 –
08201 Sabadell i a través de la seu electrònica.

Informació addicional ampliada a:
http://www.sabadell.cat/ca/PoliticaPrivacitat