Logotip FàcilMent

DICCIONARIO FÀCILMENT 

A continuación os compartimos
diccionarios breves
en Lectura Fácil
agrupados por temas diferentes
para que nos sea más fácil
entenderlo todo!

Antologia:

selecció d’escrits que s’ajunten en un mateix llibre.

Per exemple, una antologia de poemes

és un llibre on es recullen diferents poemes.

Autobiografia:

relat dels moments més importants de la teva vida.

Espòiler:

explicació sobre el que passarà

en una pel·lícula o un llibre,

que et fa perdre l’interès.

Estil:

manera que té un autor o autora d’escriure

i que el diferencia dels altres.

Pròleg:

introducció que hi ha al principi d’un llibre

que t’ajuda a entendre’l millor.

Saga:

història que s’explica en uns quants llibres.

Per exemple, els llibres de Harry Potter

Sinopsi:

resum d’una pel·lícula o una novel·la.

Trama:

tots els fets que passen en una història.

Androcentrisme:

Situar l’home al centre de totes les coses.

Per exemple, investigar una malaltia

només tenint en compte el cos de l’home.

Coeducació:

Promoure una educació

on nenes i nens

tinguin les mateixes oportunitats.

per desenvolupar la seva personalitat

Democràcia paritària:

És una forma d’organització de la societat

on homes i dones tenen els mateixos drets.

Economia feminista:

Economia que valora la importància

de netejar, cuinar o cuidar els infants,

que són feines que sobretot fan les dones

però que ni es paguen

ni la majoria d’homes consideren importants.

Feminisme:

Defensar la igualtat de drets

entre els homes i les dones.

Misogínia:

És odiar les dones pel fet de ser-ho.

Perspectiva de gènere:

És una manera de detectar la discriminació

de les dones en cada aspecte de la societat

i de saber com evitar-la.

Patriarcat:

És tota societat on els homes

manen més que les dones

i, per exemple, ocupen la majoria de càrrecs.

Sostre de vidre:

Són les traves que la societat

posa a les dones i li fan molt difícil

ascendir a la feina o ocupar un càrrec.

Sexisme:

És discriminar les persones d’un sexe

per considerar-les inferiors.

Normalment el sexisme discrimina les dones.

Baixa voluntària: 

Quan una persona

decideix abandonar la feina.

Grups professionals:

Classificació de les persones treballadores

segons les seves capacitats,

estudis i funcions a la feina.

Per exemple: un director

és un grup professional

diferent d’un tècnic,

és un càrrec diferent.

Horari flexible invers:

Quan l’empresa

pot canviar l’horari del treballador

segons la feina que hi hagi.

Indemnització: 

Diners que rep una persona treballadora

quan l’empresa l’acomiada.

La quantitat de diners

depèn de cada situació.

Quitança:

Diners que l’empresa paga al treballador

quan l’acomiada.

Mesures preventives: 

Normes que serveixen

per evitar accidents en el lloc de feina.

Per exemple, les instruccions

per agafar una caixa i no fer-te mal.

Paga extraordinària: 

Quantitat de diners que l’empresa paga

a la plantilla com a agraïment per la feina feta.

Salari mínim interprofessional: 

Sou mínim que ha de cobrar

qualsevol persona que treballi a jornada completa.

El salari mínim interprofessional

el decideix el govern.

Sindicat:

Organització de persones treballadores

que s’uneixen lliurement per defensar

els drets o interessos de les persones treballadores.

Asexual:

És quan una persona

no sent atracció sexual

cap a altres persones.

Gènere fluid:

És quan una persona a vegades se sent home

i altres vegades se sent dona,

o també pot ser una persona

que se sent les dues coses, home i dona.

CIS gènere:

És quan una persona

se sent identificada amb el seu gènere i sexe.

Per exemple, una persona que neix dona

i també vol ser dona.

Disfòria de gènere:

És el sentiment que té una persona

quan no se sent identificada

amb l’aspecte físic que va néixer.

Per exemple, quan li diuen a una persona

que és home, però se sent dona.

Intersexual:

És una persona que neix

amb característiques de nen i nena

al mateix temps.

Persona no binària:

Persones que no se senten identificades

com a home o dona.

“Bi” significa “dos”, és a dir,

dos gèneres, home i dona.

Persona pansexual:

És quan una persona

se sent atreta per altres persones

sense importar el seu sexe o gènere.

Persona queer:

Persona que no és heterosexual

o que no se sent identificada amb

el gènere que va néixer.

És un concepte molt ampli

on s’inclouen, per exemple, persones transsexuals.

Transgènere:

És una persona que

li van dir que era un nen al néixer,

però se sent nena,

o que li van dir que era una nena al néixer,

però se sent nen.

No se sent bé amb el seu gènere.

Transsexual:

És quan una persona

no se sent identificada

amb l’aspecte físic que va néixer.

Per exemple, quan li diuen a una persona

que és home, però vol ser dona.

Cooperativa:

És una classe d’empresa

que és propietat de moltes persones,

que anomenem sòcies.

 

En una cooperativa les decisions

es prenen entre tots.

 

Les cooperatives ajuden a fer un món millor.

Cooperativa de treball:

És una classe de cooperativa

que és propietat de les persones que treballen a l’empresa.

Cooperativa de consum

És una classe de cooperativa

que és propietat de les persones que compren els productes

o utilitzen els serveis de l’empresa.

Cooperativa agrària:

És una classe de cooperativa

que és propietat dels pagesos o els grangers.

La cooperativa agrària ajuda

als pagesos o grangers a vendre

els aliments que fan.

Cooperativa d’iniciativa social:

És una cooperativa

que es dedica a resoldre necessitats socials

com pot ser la integració laboral.

El TEB és una cooperativa d’iniciativa social.

Principis cooperatius:

Són 7 maneres de funcionar

que han de complir totes les cooperatives.

1. Tothom pot fer-se soci d’una cooperativa

i deixar de ser soci quan vulgui.

2. Les decisions es prenen entre tots.

3. Els diners necessaris per crear la cooperativa

s’han de posar entre les persones sòcies.

4. Les cooperatives són empreses independents,

és a dir, no depèn de cap empresa externa.

5. Les cooperatives difonen el cooperativisme dins la societat.

Les persones sòcies aprenen dins la cooperativa.

6. Les cooperatives s’ajuden entre elles.

7. Les cooperatives ajuden a millorar la societat.

Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya:

Una associació que agrupa la majoria

de cooperatives de treball de Catalunya.

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya

ajuda les cooperatives de treball que són sòcies

i defensa els seus interessos davant els governs.

Aliança Cooperativa Internacional:

Una gran associació que agrupa la majoria

de cooperatives del món,

siguin cooperatives de treball,

cooperatives de consum, cooperatives agràries

o qualsevol classe de cooperativa.

 

L’Aliança Cooperativa Internacional

és una de les associacions

més grans del món.

 

Agrupa mil milions de persones

que són sòcies de cooperatives,

és a dir, cooperativistes.